Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

215 - Λόγος περί της πολυμήχανης κοιλίας

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ τώρα ν μιλήσωμε περ κοιλίας, πεφασίσαμε πάλι, πως κα σ λα τ λλα θέματα, ν στρέψωμε τν φιλοσοφία μας ναντίον μας. Διότι εναι ξιοθαύμαστο ἐὰν πηλλάγη κανες π ατήν, πρν κατοικήση τν τάφο.

2. Γαστριμαργία εναι ποκριτικ συμπεριφορ τς κοιλίας, ποία, ν εναι χορτασμένη, φωνάζει πς εναι νδεής· κα ν εναι παραφορτωμένη μέχρι διαρρήξεως, νακράζει τι πειν. Γαστριμαργία εναι δημιουργς τν καρυκευμάτων, πηγ τν τέρψεων το λάρυγγος. σ κλεισες τν φλέβα (τν δονικν παιτήσεών της), λλ ατ ξεπρόβαλε π λλο μέρος. Τν φραξες κα τούτη, λλ καινούργια νοίχθηκε. Γαστριμαργία εναι μία πάτη τν φθαλμν. Καθ᾿ ν στιγμν κάποιος τρώγει τ μέτριο σ ποσότητα φαγητό του, γαστριμαργία τν κάνει ν σκέπτεται, πς ν ταν δυνατ ν καταβροχθίση δι μις τ σύμπαντα.

3. χορτασμς π φαγητ εναι πατρ τς πορνείας· θλίψις δ τς κοιλίας εναι πρόξενος τς γνότητος. κενος πο κολάκευσε τν λέοντα, πολλς φορς τν μέρωσε. κενος μως πο περιποιήθηκε τν σάρκα, περισσότερο τν ξαγρίωσε.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...