Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

86 - Παλιά σχολικά βιβλία - Γεωγραφία


Πρόσφατα ο ΟΕΔΒ (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων) ξεκίνησε την ψηφιοποίηση όλων των σχολικών βιβλίων που εκδόθηκαν από αυτόν για όλες τις σχολικές βαθμίδες.
  
Από εκεί αλιεύσαμε και τα παλιά σχολικά βιβλία που σάς παρουσιάζουμε. Σ’ αυτήν την πέμπτη ανάρτηση παρουσιάζονται τα σχολικά βιβλία γεωγραφίας.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...