Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

83 - Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία


Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία , Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη (εδώ).
 
Σκοπός της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας (ΕΛΠΕ) είναι η μελέτη χειρογράφων και η προβολή της σημασίας τους ως πολιτιστικών αγαθών.
Την πραγματοποίηση του σκοπού της επιδιώκει η Εταιρείας με:
  • τη μελέτη των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων της Παλαιογραφίας – Κωδικολογίας,
  • τη δημιουργία βιβλιοθήκης – αρχείου,
  • την οργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων,
  • την οργάνωση εκθέσεων χειρογράφων κ.ά.,
  • την οργάνωση εκπαιδευτικών – ερευνητικών εκδρομών,
  • την έκδοση περιοδικού και συγγραμμάτων,
  • τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ΄Ελληνες και ξένους επιστήμονες,
  • την ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων και τη συνεργασία με παρεμφερείς επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις, η ΕΛΠΕ εκτιμά ότι θα συμβάλλει στην ανεύρεση και συλλογή χειρογράφων, στη διάσωση και τη συντήρησή τους, στην καταλογογράφηση και την αρχειοθέτησή τους, γενικότερα στην προώθηση της παλαιογραφικής-κωδικολογικής έρευνας.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...