Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

77 - Οι δέκα ηλικίες των Γερμανίδων


Το έγραψε στα ελληνικά (εδώ) ως δώρο προς την Ειρήνη, σύζυγο του Θεοδοσίου Ζυγομαλά, ο Γερμανός λόγιος Μαρτίνος Κρούσιος (1526 – 1607), καθηγητής ελληνικής και λατινικής φιλολογίας του πανεπιστημίου της Τυβίγγης (γερμ. Tübingen) και ένας από τους επιφανέστερους μελετητές και αποθησαυριστές της βυζαντινής γραμματείας, αλλά και σύγχρονών του ελλήνων λογίων.

                   
                         
                          Δέκα των γερμανίδων ηλικίαι
   
δεκαέτις, νινιοφρονήτρια
εικοσαέτις, χοροπηδήτρια
τριακονταέτις, καλλωπίστρια
τεσσαρακονταέτις, τεκνοφροντίστρια
πεντηκονταέτις, οικοτηρήτρια
εξηκονταέτις, χρηματοδιψήτρια
εβδομηκονταέτις, θεομαστεύτρια
ογδοηκονταέτις, βακτροπορεύτρια
εννενηκονταέτις, πονοδακρύτρια
εκατονταέτις, τυμβοδύτρια

76 - Ανοιχτή πρόσβαση σε 9 επιστημονικά περιοδικά


Εννέα σημαντικά ελληνικά επιστημονικά περιοδικά εκδίδονται πλέον και ηλεκτρονικά με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Αυτά τα έγκριτα περιοδικά με ιστορία πολλών δεκαετιών στον ελληνικό επιστημονικό χώρο και διεθνές κύρος, διαθέτουν πλέον στο διαδίκτυο μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους. Η ηλεκτρονική έκδοση των περιοδικών διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση σε πλούσιο και έγκυρο επιστημονικό περιεχόμενο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό δημοσιεύεται στην ελληνική γλώσσα. Συνολικά και για τα εννέα περιοδικά παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περισσότερων από 1.700 άρθρων.

Η ηλεκτρονική έκδοση των περιοδικών πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) – Κοινωνικά Δίκτυα και Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες” (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), που αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό έργο του ΕΚΤ.

Τα περιοδικά αυτά είναι:

75 - Εικοσιεφτά παππούδεςΣυζήτηση μεταξύ Ελλήνων φίλων στις Βρυξέλλες, αφού έχουμε διαβάσει όλες τις ελληνικές εφημερίδες με την τρέχουσα επικαιρότητα και κάνουμε συνέχεια τσ, τσ,  κουνώντας το κεφάλι απαξιωτικά. 

- Είμαστε άραγε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων;

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...