Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

37 - Βέλγιο ή οι χαμηλοί τόποι


 
Στο βιβλίο του Βαρδαλάχου Kωνσταντίνου (1775 - 1830) Μαθήματα δια τους Παίδας, τόμος τρίτος, περίοδος τέταρτη, που διδασκόταν σε κάποια ελληνικά σχολεία ως μάθημα ιστορίας, και εκδόθηκε στην Οδησσό το 1830, μαθαίνουμε τα εξής τρία για την ιστορία του Βελγίου:
   

36 - Η προπαίδεια πριν από δύο αιώνες

 
Η προπαίδεια είναι ο δεκαδικός πίνακας πολλαπλασιασμού που διδάσκεται ως μέρος της βασικής αριθμητικής, αφού θέτει τη βάση για την διεκπεραίωση αριθμητικών υπολογισμών πάνω σε αριθμούς στο δεκαδικό σύστημα. Είναι απαραίτητη η απομνημόνευση του πίνακα για να μπορεί να κάνει κανείς υπολογισμούς στα παραδοσιακά μαθηματικά.
   
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...