Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

202 - Το αϊβασιλιάτικο φίλευμα του γερο-Κολοκοτρώνη
Το αϊβασιλιάτικο φίλευμα ή οι στερνές συμβουλές του γερο-Κολοκοτρώνη προς τους νέους:

  • Λαμπρύνετε την Ελλάδα με την προκοπή και τα γραμματά σας!
  • Φέρτε εις τα επιστρόφια την νύμφη!
  • Τα πρωτεία εις τον σταυρό!
  • Ενθυμείστε διαρκώς τους σταυρωμένους δια την πίστιν και δια το γένος!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...