Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

181 - Τα μουλάρια στον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940Η Ελένη Κ. Δημητρίου μελέτησε τα ημερολόγια των ελλήνων στρατιωτών του ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940 ως ιστορική πηγή. Από το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της (επεξεργασμένη μορφή της διδακτορικής της διατριβής) με τίτλο: Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος ως προσωπικό βίωμα. Ημερολόγια Ελλήνων στρατιωτών, έκδοση του Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, Αθήνα, 2010, παραθέτω το κεφάλαιο που αναφέρεται στη σχέση των ελλήνων στρατιωτών με τα μουλάρια του ελληνικού στρατού, όπως αυτή αποδίδεται στα διασωθέντα ημερολόγιά τους.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...