Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

155 - Πώς θά'ταν τα ζώα στον παράδεισο!

Οι φωτογραφίες είναι του φιλαγιορείτου και φιλόπατρη δημιουργού του κορυφαίου ιστοχώρου "Αγιορειτικές Μνήμες". Απίστευτες φωτογραφίες ή πως θά'ταν τα ζώα στον παράδεισο!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...