Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

149 - Η αγάπη προς τον αδελφόγάπη πρς τν δελφ καλλιεργε τν γάπη πρς τν Θεό. Εμαστε ετυχισμένοι, ταν γαπήσομε λους τος νθρώπους μυστικά. Θ νιώθομε τότε τι λοι μς γαπον. Κανες δν μπορε ν φθάσει στν Θεό, ν δν περάσει π' τος νθρώπους. Γιατί, « μ γαπν τν δελφν ατο, ν ώρακε, τν Θεόν, ν οχ ώρακε, πς δύναται γαπν;». Ν' γαπμε, ν θυσιαζόμαστε γι λους νιδιοτελς, χωρς ν ζητμε νταπόδοση. Τότε σορροπε νθρωπος. Μι γάπη πο ζητάει νταπόδοση εναι διοτελής. Δν εναι γνήσια, καθαρή, κραιφνής.

Γέρων Πορφύριος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...