Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

132 - Ἡ πρὸς τὴν πατρίδα ἀγάπη μου  Ἡ πρὸς τὴν πατρίδα ἀγάπη μου

Δν εναι διαβατάρικο πουλί, πο γι μι μέρα

σχίζει τ νέφη κα περν γοργ σν τν γέρα,

οτε κισσός, π' ναίσθητος τν πέτρα περιπλέκει

οτ' στραπή, πο σβύνεται χωρς στροπελέκι,

δν εναι νεκροθάλασσα, βο χωρς σεισμό,

νοιώθω γι σέ, πατρίδα μου, στ σπλάχνα χαλασμό.

ριστοτέλης Βαλαωρίτης  


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...