Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

77 - Οι δέκα ηλικίες των Γερμανίδων


Το έγραψε στα ελληνικά (εδώ) ως δώρο προς την Ειρήνη, σύζυγο του Θεοδοσίου Ζυγομαλά, ο Γερμανός λόγιος Μαρτίνος Κρούσιος (1526 – 1607), καθηγητής ελληνικής και λατινικής φιλολογίας του πανεπιστημίου της Τυβίγγης (γερμ. Tübingen) και ένας από τους επιφανέστερους μελετητές και αποθησαυριστές της βυζαντινής γραμματείας, αλλά και σύγχρονών του ελλήνων λογίων.

                   
                         
                          Δέκα των γερμανίδων ηλικίαι
   
δεκαέτις, νινιοφρονήτρια
εικοσαέτις, χοροπηδήτρια
τριακονταέτις, καλλωπίστρια
τεσσαρακονταέτις, τεκνοφροντίστρια
πεντηκονταέτις, οικοτηρήτρια
εξηκονταέτις, χρηματοδιψήτρια
εβδομηκονταέτις, θεομαστεύτρια
ογδοηκονταέτις, βακτροπορεύτρια
εννενηκονταέτις, πονοδακρύτρια
εκατονταέτις, τυμβοδύτρια
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...