Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

76 - Ανοιχτή πρόσβαση σε 9 επιστημονικά περιοδικά


Εννέα σημαντικά ελληνικά επιστημονικά περιοδικά εκδίδονται πλέον και ηλεκτρονικά με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Αυτά τα έγκριτα περιοδικά με ιστορία πολλών δεκαετιών στον ελληνικό επιστημονικό χώρο και διεθνές κύρος, διαθέτουν πλέον στο διαδίκτυο μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους. Η ηλεκτρονική έκδοση των περιοδικών διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση σε πλούσιο και έγκυρο επιστημονικό περιεχόμενο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό δημοσιεύεται στην ελληνική γλώσσα. Συνολικά και για τα εννέα περιοδικά παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περισσότερων από 1.700 άρθρων.

Η ηλεκτρονική έκδοση των περιοδικών πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) – Κοινωνικά Δίκτυα και Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες” (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), που αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό έργο του ΕΚΤ.

Τα περιοδικά αυτά είναι:

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (εδώ)


Το “Δελτίον” εκδίδεται από  τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία από το 1892. Είναι το μοναδικό έγκριτο επιστημονικό περιοδικό διεθνούς εμβέλειας με αντικείμενο θέματα Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στην Ελλάδα.


Βυζαντινά Σύμμεικτα (εδώ)


Επιστημονικό περιοδικό του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών / ΕΙΕ (= Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών). Δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες και βιβλιοκρισίες με αντικείμενο τη μελέτη του Βυζαντίου. Εκδίδεται από το 1966, με αξιολόγηση από κριτές, και ευρετηριάζεται από το DOAJ (= Directory of Open Access Journals).


The Ηistorical Review/La Revue Historique (εδώ)


Επιστημονικό περιοδικό του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών/EIE, με πρωτότυπα άρθρα και βιβλιοκρισίες στον τομέα των Νεοελληνικών Σπουδών. Εκδίδεται από το 2004, με αξιολόγηση από κριτές, και ευρετηριάζεται από το DOAJ και το ISI (= Institute for Scientific Information).


Ο Ερανιστής (εδώ)


Ο "Ερανιστής" είναι ένα έγκριτο περιοδικό που εκδίδει ο Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού από το 1963. Το περιοδικό φιλοξενεί κυρίως εργασίες μελών του Ομίλου, οι στήλες του όμως είναι ανοικτές σε Έλληνες και ξένους μελετητές που έχουν να εισφέρουν πρωτότυπες συμβολές στη μελέτη του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και γενικότερα στην ιστορία της παιδείας και των ιδεών στη νοτιοανατολική Ευρώπη περί τον 18ο αιώνα.


Μνήμων (εδώ)


Το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό "Μνήμων" εκδίδεται από το 1971 από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Στο περιοδικό δημοσιεύονται πρωτότυπες μελέτες με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του Νέου Ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της, εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην Ιστορία ως επιστήμη, βιβλιοκριτικά άρθρα και βιβλιοκρισίες.


Μακεδονικά (εδώ)


Το έγκριτο περιοδικό "Μακεδονικά" άρχισε να εκδίδεται από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών το 1940. Αντικείμενο των Μακεδονικών είναι η περισυλλογή, καταγραφή, ταξινόμηση, διατήρηση, μελέτη και δημοσίευση παντός γλωσσικού, αρχαιολογικού, αρχειακού, λαογραφικού υλικού που σχετίζεται με τη Μακεδονία.


Τεκμήρια (εδώ)


Επιστημονικό περιοδικό του Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ΕΙΕ.  Δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες, μετά από αξιολόγηση, με αντικείμενο την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα. Βρίσκεται στο ευρετήριο του DOAJ και αποτελεί εξέλιξη του περιοδικού "Τεκμήρια" που  το ΑΠΘ (=  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) εκδίδει από το 1995.


Τετράδια Εργασίας ΙΝΕ/EIE (εδώ)


Επιστημονική περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ. Εκδίδεται από το 1982 και παρουσιάζει τα ερευνητικά αποτελέσματα του Ινστιτούτου.Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ (εδώ)


Ενημερωτική περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ. Εκδίδεται από το 1990 με στόχο την ενημέρωση για τις ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...