Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

39 - Τυχαία πυρά και διάττοντες αστέρες
Τυχαία πυρά και διάττονες αστέρες. Το κείμενο από το βιβλίο του Βαρδαλάχου Kωνσταντίνου, εκπροσώπου του νεοελληνικού διαφωτισμού (1775 - 1830) (περισσότερα γι' αυτόν εδώ), Μαθήματα δια τους Παίδας, τόμος τρίτος, περίοδος τρίτη (Οδησσός 1830), που διδασκόταν σε ελληνικά σχολεία της Κριμαίας και περιοχών της Αζοφικής θάλασσας.
   


Ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...