Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

26 - Θρακικά και κρητικά γλωσσάρια


ΘΡΑΚΙΚΑ

Αγαθάγγελος ο Ελαίας, «Γλωσσάριο Λουλεβουργάς», Θρακικά 6 (1935), 383-391.

Δεληγιάννης Β.Ν., «Γλωσσάριο Δογάνκιοϊ Μαλγάρων», Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 3 (1939/7), 210-213.

Ζήσης Ε., «Γλωσσάριον Αυδημίου», Θρακικά 16 (1941), 325-234, 18 (1943), 291-302.

Λαμπουσιάδης Γ., «Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως», Θρακικά 2 (1929), 226-242, 474-480, 3 (1932), 335-339, 4 (1933), 310-318.

Παπαχριστοδούλου Π., «Γλωσσάριο από την Σαρανταεκκλησιώτικη γλώσσα», Θρακικά 1 (1928), 223-237, 2 (1929), 212-226, 457-474, 3 (1932), 340-354, 4 (1933), 302-309, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 1 (1934/5), 133-142, 2 (1935/6), 178-193, 3 (1936/7), 214-225, 4 (1937/8), 205-225.

Πετρόπουλος Δ., «Γλωσσάριο Σκοπού Θράκης», Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 5 (1938/9), 240-264.

Πετρόπουλος Δ., «Γλωσσάριο Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης», Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 7 (1940/41), 212-213.

Πετρόπουλος Δ., «Γλωσσάριο Μαΐστρου», Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 9 (1942/3), 206-220.

«Το Σουφλιώτικο Λεξικό», Θρακικός Οιωνός, τεύχ. Γ'-Δ' Φθινόπωρο-Χειμών 1997, Αλεξανδρούπολις (Τις λέξεις συγκέντρωσαν τα μέλη του Νέου Κύκλου Σουφλιωτών).

Χουρμουζιάδης Κ., «Γλωσσάριον Τσακηλίου» Θρακικά 13 (1940), 366-385.

Ψάλτης Στ. Β., Θρακικά ή μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως [των] Σαράντα Εκκλησιών, εν Αθήναις Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου 1905, 169-212 (και με νέο εξώφυλλο από τις εκδόσεις Φέξη 1917).

 ΚΡΗΤΙΚΑ

Κονδυλάκης Ι.Δ., Κρητικόν λεξιλόγιον, φιλολογική επιμέλεια Θ.Ε. Δετοράκης, Ηράκλειο (Βικελαία Βιβλιοθήκη) 1990.

Ξανθινάκης Α., Το γλωσσικό ιδίωμα της Δυτικής Κρήτης. Λεξιλόγιο με ερμηνευτικά και ετυμολογικά σχόλια, Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων, Χανιά, Μάιος 1996.

Ξανθινάκης Α., Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού ιδιώματος, πρόλ.-επιμ. Χρ. Χαραλαμπάκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2000.

Πάγκαλος Γ.Ε., Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, τόμ. Α'-ΣΤ', Αθήνα 1955-1975, Ζ'1983. B' έκδοση (επιμέλεια Ελ. Γιακουμάκη) [Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων - Ι.Λ.Ν.Ε], εν Αθήναις, τόμ. Β' Α-Γ (1994), Γ' Δ-Λ (1997), Δ' Μ-Ρ (1999), Ε' Σ-Ω (2003).

Παπαγρηγοράκις Ιδομ. Ι., Συλλογή ξενόγλωσσων λέξεων της ομιλουμένης εν Κρήτη, Χανιά 1952.

Παπαδάκη Φοίβη, Κρήτη μου Μερακλώματα τση Λύρας σου του Νου μου, Αθήνα 1982, 69-95.

Μ. Ι. Πιτυκάκης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ανατολικής Κρήτης, τ. Α' (Α-Λ) - Β' (Μ-Ω), έκδ. Πολιτιστικής και Λαογραφικής Εταιρείας απάνω Μεραμπέλου - Νεάπολις Κρήτης, Αθήνα 1983.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...