Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

2 - Το αναγνωστικόν της δευτέρας τάξεως του 1902
Του χρόνου θα έχουν περάσει 110 χρόνια από την έκδοση του αναγνωστικού της δευτέρας τάξης του 1902 "Ο ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ" (εδώ) του Θ. Αποστολόπουλου, απ' όπου και τα παρακάτω αποσπάσματα.

Το αναγνωστικό είναι γραμμένο σε απλή καθαρεύουσα, αλλά δεν φαίνεται ν' ακολουθεί κάποιο εκπαιδευτικό σχέδιο. Η σύγκριση με το δικό μας αναγνωστικό δείχνει και τη διαφορά ποιότητας. Ο ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ θα ήταν σήμερα ένα παράδειγμα προς αποφυγή.

Αν ο πάππους μου πήγαινε σχολείο στο τότε Βασίλειον της Ελλάδος (ο ίδιος θά' λεγε στην ελεύθερη Ελλάδα, αλλά και κει δα δεν πήγαιναν όλοι), θα διδασκόταν άραγε αυτό το αναγνωστικό; Θα υπήρχαν για όλους αντίτυπα;

Ακόμα και τα παιδιά σ' αυτή την ηλικία των 7 κι 8 χρονών, η εποχή, τα οδηγούσε γοργά στον κόσμο της σκληρής αγροτοποιμενικής εργασίας, προτού τα σύρει να χαθούν οριστικά ως νέοι άντρες στα πεδία μαχών των επερχόμενων πολέμων. 
  

 
Είδε άραγε ποτέ αυτό το αναγνωστικό; Ονειρεύτηκε ποτέ ένα άλλο κόσμο να ξεπηδά από τις σελίδες του;

(Το φρόνιμον παιδίον, σελ. 24)

Το φρόνιμον παιδίον
καθείς το επαινεί,
Και είναι των οικείων
χαρά παντοτεινή


(Η εξοχή και οι αγροί, σελ. 49)

Λειμώνες. Εις πολλούς αγρούς, ιδίως υγρούς και βαλτώδεις, σπείρεται ή φύεται χόρτος, χρήσιμος εις τροφήν των ζώων είτε εν χλωρά είτε εν ξηρά καταστάσει. Οι τοιούτοι αγροί ονομάζονται λιβάδια ή λειμώνες. Νομή δε λέγεται η βόσκησις του χόρτου κατά την άνοιξιν, ότε είναι πράσινος.

(Αι πέντε αισθήσεις, σελ 70)

Δια του ρινός ο κύων
Ανιχνεύει το θηρίον.
Οσφραινόμεθα κ' ημείς
τα μετέχοντα οσμής,
Ρόδον, ίον, δάφνην, κρίνον,
Το κιννάμωμον, τον οίνον.

(Η εργασία, σελ. 71)

Όλη η φύσις εργάζεται δι' όλους και δι' όλα, χωρίς ουδέ στιγμήν να χάνη τον καιρόν.


(Το πρόβατον, σελ.94)

Η κεφαλή του προβάτου είναι μικρά, το μέτωπον αυτού στενόν, τα ώτα βραχέα (κοντά), οι οφθαλμοί ήμεροι, το βλέμμα γλυκύ, το δε ρύγχος επίμηκες (μακρουλόν).
...
Το θηλυκόν λέγεται αμνάς ή προβατίνα, και είναι πολύ δειλοτέρα του άρρενος. Τα δε μικρά αρνία είναι χαριέστατα και πολύ φιλοπαίγμονα.

Η κουρά του προβάτου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...